Årsmöte den 20 mars kl 19,00 i övre plan Skoghalls Folkets Hus

Fika serveras och efter mötet kommer polis Lennart Hynynen att presentera Båtsamverkan.