Under året kommer städdagarna infalla på följande datum.
Lördagen 11 Maj kl10:00 – 14:00
Lördagen 14 Sept kl10:00 -14:00

Det har tidigare funnits felaktiga uppgifter i utskick men det är dessa datum som gäller och inget annat.

Viktiga datum finns i kalendern.