Plats: Skoghalls Folketshus – Biolokalen Tid: Tisdag12 april 2022 Kl 18,00

Årsmötet utfördes 2022-04-12 kl.18,00 Folkets Hus Skoghall

Årsmötesprotokoll finns i klubbstugan för avhämtning.

Styrelsen

Bevaka hemsidan och Facebook för mer information.