På grund av CORONA (covid-19) epidemin har  styrelsen beslutat att flytta fram tidpunkten för årsmötet den 24 mars på obestämd tid.

Vi bevakar läget och kallar till årsmöte när tiden är lämplig.

Årsmötet genomfördes 20-06-08. Protokoll från årsmötet finns i klubbstugan för avhämtning för de som vill.

All uthyrning av klubbstugan stoppas nu på förkommen anledning och återupptas när det kan anses lämpligt igen. För mer information kontakta stugvärden.

Bevaka hemsidan och Facebook för kommande information.