OBS Protokoll från årsmötet ligger tillgängligt i klubbstugan from 1 April för den som önskar ett exemplar.

Städdagar 2023: Lördag den13 maj

och Lördag den 9 september

Styrelsen

Bevaka hemsidan och Facebook för mer information.