• Vårstäddag lördag 9 Maj. 10:00 – 15:00
  • Höststäddag lördag 12 Sept. 10:00 – 15:00
  • Alla städdagar är inställda 2020 på grund av covid –19