Vid försäljning eller överlåtelse av båthus gäller följande.

  1. Säljaren skall kontakta styrelsen skriftligen om den tänkta köparens namn, adress och telefonnummer.
  2. Köparen måste vara medlem i båtföreningen.
  3. Köparens medlemsavgifter skall vara betalda.
  4. När ovanstående punkter är utförda upprättas ett arrendeavtal till köparen för underskrift varpå den nya ägaren registreras. Avtalet undertecknas av både köpare och föreningen.

En försäljning är inte giltig förrän ovanstående punkter är genomförda.
Det är säljarens ansvar att detta genomförs.

Ovanstående gäller även vid dödsfall, och då skall en kopia på vem som har tillskiftats båthuset skickas till styrelsen. Medlemskap i föreningen gäller även för den som har tillskiftats båthus vid dödsfall.