Skoghallsådrans Båtförening bildades 1993 och ändamålet är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtliv samt att främja, stöda och verka för fritidsbåtverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Bli medlem!
Fyll i blanketten och skicka till vår kassör Johnny asp.

E-post kassor@skoghallsadran.se eller ring 070 – 683 62 13

Avgifter
Inträdesavgift: 1000 SEK
Medlemsavgift: 250 SEK/år
Bryggavgift: 500 SEK/år
Arrende båthus: 500 SEK/år
Hyra klubbstuga: 250 SEK för medlem, 500 SEK för övriga