Skoghallsådrans Båtförening bildades 1993 och ändamålet är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtliv samt att främja, stöda och verka för fritidsbåtverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Bli medlem!
Sänd namn, adress, tel. samt mailadress till Vice ordförande /Kassör Erland Rask.     

E-post: skoghallsadran@outlook.com  eller ring 070 – 54 04 401

Besöksadress: Industrileden 4.          663 34 Skoghall

Postadress:  c/o: Erland Rask Göterstavägen 24 663 34 Skoghall

Avgifter
Inträdesavgift: 1000 SEK      (Vid erhållen båtplats/båthus/vinteruppläggning)
Medlemsavgift: 300 SEK/år
Bryggavgift: 600 SEK/år
Arrende båthus: 600 SEK/år
Hyra klubbstuga: 300 SEK för medlem, 600 SEK för övriga

Försäkring: Tillkommer för medlemskap samt båthusförsäkring

OBS Viktigt: Glöm inte att skriva faktura nr eller namn när ni betalar ovanstående .