Skoghallsådrans Båtförening bildades 1993 och ändamålet är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtliv samt att främja, stöda och verka för fritidsbåtverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Bli medlem!
Sänd namn, adress, tel. samt mailadress till Ledamot /Kassör Erland Rask.     

E-post: skoghallsadran@outlook.com  eller ring 070 – 54 04 401

Besöksadress: Industrileden 4.          663 34 Skoghall

Postadress:  c/o: Erland Rask Göterstavägen 24 663 34 Skoghall

Avgifter
Inträdesavgift: 1000 SEK      (Vid erhållen båtplats/båthus/vinteruppläggning)
Medlemsavgift:   400 SEK/år
Bryggavgift:        700 SEK/år
Arrende båthus: 700 SEK/år

Hyra klubbstuga: 300 SEK för medlem, 800 SEK för övriga

Försäkring: Tillkommer för  medlemskap70 kr samt båthusförsäkring 395 kr.

OBS Viktigt: Glöm inte att skriva faktura nr eller namn när ni betalar ovanstående .