Klubben har möjlighet att erbjuda traktorassistans vid sjösättning och upptagning. Kontakta traktoransvarig Lars Axelsson070 – 864 69 62 för vidare information och tidsbokning.

Avgifter assistans med föreningens traktor.
Assistans sker på egen risk av uppdragsgivare.
Avgiften betalas kontakt vid tillfället.
Medlem 250 SEK och icke medlem 450 SEK.