Eftersom styrelsen strävar efter att ha en god transparens i sitt arbete vill vi här redovisa den turlista som finns för båtplatser inom klubben.
Listan används om det blir en båtplats vakant antingen genom att någon säger upp sitt avtal eller om någon inte kan sjösätta (skriv då avtal) och därmed lämnar sin plats till klubbens förfogande.

OBS. Ingen får på eget bevåg hyra ut sin båtplats i andra hand till någon, det är bryggansvarig i föreningen som gör detta,

Kö nr Namn Medlems nr
1 Vera Frey Jonsson 266
2 Tomas Birgersson 117
3 Stig Åke Höglund 235
4 Peter Lindgren 249
5 Gunnar Nilsson 232
6 Peter Gustafsson 103
7 Helena Lundgren 178
8 Stefan Dantanus 133
9 Petri Waittinen 135
10 Pavlos Petrakos 202
11 Tomas Kvalden 171
12 Michael Olsson 271
13 Mats Fernqvist 237
14 Ann-Mari Landegren 145
15 Marita Lysander 272
16 Sebastian Majgren 276
17 Erland Rask 205
18 Anders Dahl 278
19 Bruno Harrysson 279
20 Johan Berglöf 151
21 Bengt Sandinge 157
22 Mattias Landen 106
23    
24    

Dom senaste åren har omsättningen på platser varit låg och genomsnittet ligger på en till två platser per år.
Man måste vara medlem i klubben och betala medlemsavgift för att kunna stå på listan. Om du vill anmäla dig till listan kontakta då bryggansvarig (se kontaktsidan).

Listan är senast uppdaterad 2023-05-01