Eftersom styrelsen strävar efter att ha en god transparens i sitt arbete vill vi här redovisa den turlista som finns för båtplatser inom klubben.
Listan används om det blir en båtplats vakant antingen genom att någon säger upp sitt avtal eller om någon inte kan sjösätta och därmed lämnar sin plats till klubbens förfogande.

Kö nr Namn Medlems nr
1D.Glennberg227
2B.Eriksson219
3S.Nilsson193
4A.Lundkvist233
5D.Renström213
6M.Freding255
7P.Larsson260
8P.Claesson259
9H.Schödin268
10J.Fridebring269
11C.Nielsen262
12R.Svensson263
13J.Lyren264
14A.Rohdin265
15T.E.Frey266
16J.Strömberg230
17T.Birgersson117
18S.Höglund253
19P.Stafshede237
20P.Lindgren249
21P.Karlsson229
22G.Nilsson232
23P.Gustafsson103
24R.Norberg142

Dom senaste åren har omsättningen på platser varit låg och genomsnittet ligger på en till två platser per år.
Man måste vara medlem i klubben för att kunna stå på listan. Om du vill anmäla dig till listan kontakta då bryggansvarig (se kontaktsidan).

Listan är senast uppdaterad 2019-03-20