Eftersom styrelsen strävar efter att ha en god transparens i sitt arbete vill vi här redovisa den turlista som finns för båtplatser inom klubben.
Listan används om det blir en båtplats vakant antingen genom att någon säger upp sitt avtal eller om någon inte kan sjösätta (skriv då avtal) och därmed lämnar sin plats till klubbens förfogande.

Den kömedlem som har fått hyra i 2:a hand får första lediga båtplats som kommer !

OBS. Ingen får på eget bevåg hyra ut sin båtplats i andra hand till någon, det är bryggansvarig i föreningen som gör detta,

Kö nr Namn Medlems nr
1 Tomas Birgersson 117
2 Stig Åke Höglund 235
3 Peter Lindgren 249
4 Gunnar Nilsson 232
5 Peter Gustafsson 103
6 Helena Lundgren 178
7 Stefan Dantanus 133
8 Pavlos Petrakos 202
9 Tomas Kvalden 171
10 Michael Olsson 271
11 Mats Fernqvist 237
12 Ann-Mari Landegren 145
13 Marita Lysander 272
14 Sebastian Majgren 276
15 Erland Rask 205
16 Anders Dahl 278
17 Bruno Harrysson 279
18 Johan Berglöf 151
19 Bengt Sandinge 157
20 Mattias Landen 106
21 Marcus Zetterberg 282
22    
23    
24    

Dom senaste åren har omsättningen på platser varit låg och genomsnittet ligger på en till två platser per år.
Man måste vara medlem i klubben och betala medlemsavgift för att kunna stå på listan. Vid erhållen båtplats skall en engångsavgift på 1000 kr erläggas ! Om du vill anmäla dig till listan kontakta då bryggansvarig (se kontaktsidan).

Listan är senast uppdaterad 2023-09-24