Eftersom styrelsen strävar efter att ha en god transparens i sitt arbete vill vi här redovisa den turlista som finns för båtplatser inom klubben.
Listan används om det blir en båtplats vakant antingen genom att någon säger upp sitt avtal eller om någon inte kan sjösätta och därmed lämnar sin plats till klubbens förfogande.

OBS. Ingen får på eget bevåg hyra ut sin båtplats i andra hand till någon, det är bryggansvarig i föreningen som gör detta,

Kö nr Namn Medlems nr
1 Jan Karlstam 238
2 John Fridebring 269
3 Tom-Erik Frey 266
4 Johan Strömberg 230
5 Tomas Birgersson 117
6 Stig Åke Höglund 253
7 Peter Lindgren 249
8 Patrik Karlsson 229
9 Gunnar Nilsson 232
10 Peter Gustafsson 103
11 Helena Lundgren 178
12 Stefan Dantanus 133
13 Petri Waittinen 135
14 Pavlos Petrakos 202
15 Tomas Kvalden 171
16 Tomas Solberg 270
17 Mats Fernqvist 237
18 Ann-Mari Landegren 145
19 Marita Lysander 272
20 Sven Isacsson 275
21 Sebastian Majgren 276
22 Nick Moradi 277
23    
24    

Dom senaste åren har omsättningen på platser varit låg och genomsnittet ligger på en till två platser per år.
Man måste vara medlem i klubben för att kunna stå på listan. Om du vill anmäla dig till listan kontakta då bryggansvarig (se kontaktsidan).

Listan är senast uppdaterad 2022-05-05