Vaktgång är obligatorisk för alla medlemmar. Uteblir medlem från vaktgång, debiteras medlemmen med 1.500 SEK. Vaktgång kan överlåtas till annan person som föreningen har godkännt för ca. 800 SEK som är 18 år fyllda. Vaktgång gäller med en vakt per säsong och arrende.

Exempel:

 • En bryggplats = 1 natt
 • Ett båthus = 1 natt
 • Ett båthus och bryggplats = 2 nätter
 • En uppläggningsplats och en bryggplats = 2 nätter
 • Två båthus och en bryggplats = 3 nätter

Regler vid vaktgång:

 • Utebliven vaktgång debiteras med 1.500 SEK.
 • Signera i vaktlistan. Detta är en bekräftelse på att man varit på plats.               Noteringar görs i loggboken!
 • Om du byter vakt med någon, ändra inte i vaktlistan utan skriv notering i vaktboken.
 • Anlitar du en ersättare för din vakt så måste personen vara 18år fyllda.
 • Medlem som upptäcker att vakt inte är närvarande noterar detta i vaktboken samt signerar.
 • Ingrip inte vid stöld, inbrott eller skadegörelse. Kontakta istället polis och håll dig på behörigt avstånd. Anteckna registreringsnummer på misstänkta fordon eller signalement på misstänka personer. Använd mobilkamera eller liknande om möjligt.
 • Utsätt inte dig eller andra för fara!
 • Signera i loggboken innan du går hem

Vid stöld, inbrott eller skadegörelse ring:
SOS 112 – vid akuta ärenden
Polis 114 14 – vid övriga ärenden
Sjöräddningen 070 – 580 81 51