Skoghallsådrans Båtförening

Vägen till Vänern

INSTÄLLT ÅRSMÖTE!

På grund av CORONA (covid-19) epidemin har  styrelsen beslutat att flytta fram tidpunkten för årsmötet den 24 mars på obestämd tid.

Vi bevakar läget och kallar till årsmöte när tiden är lämplig.

Årsmötet genomfördes 20-06-08. Protokoll från årsmötet finns i klubbstugan för avhämtning för de som vill.

All uthyrning av klubbstugan stoppas nu på förkommen anledning och återupptas när det kan anses lämpligt igen. För mer information kontakta stugvärden.

Bevaka hemsidan och Facebook för kommande information.

Städdagar 2020

  • Vårstäddag lördag 9 Maj. 10:00 – 15:00
  • Höststäddag lördag 12 Sept. 10:00 – 15:00
  • Alla städdagar är inställda 2020 på grund av covid –19

Vaktgång 2020

Önskelista för vaktgång kommer finnas i klubbstugan fr.o.m. 27 mars t.o.m. 5 april. Efter det kommer styrelsen lägga ut schemat för övriga medlemmar som inte valt dag(ar).

Vaktgången startar 1 maj.

Uppdaterad kölista

Nu finns en uppdaterad kölista för bryggplatser här.

Säker hamn
Läs mer om säker hamn och rabatter här.

Extra områdesvakt

Vill du gå extra områdesvakt för någon annan mot ersättning (700kr) så kontakta Erland Rask på 070-540 44 01 eller epost erland.rask@telia.com så sätter vi upp dig på em lista som medlemmar kan ringa. Vänligen uppge namn och telefonnummer.

Uthyrd klubbstuga

När klubbstugan är uthyrd så ska den som hyr INTE behöva vakta det som finns i stugan. Medlemmar äger inte tillträde under den uthyrda tiden. Detta måste respekteras!

Uthyrningstiden finns alltid anslagen på ytterdörren.
(givetvis är toalettbesök tillåtet under uthyrningstiden om så är nödvändigt)

Att göra!

Gräs- och slyklippning skall utföras av respektive båtskjulsägare under säsongen.
Även mossfärgade dörrar och liknande bör åtgärdas under 2020.

Garaget

P.g.a. svinn och stölder har styrelsen beslutat att ta bort nyckeln till garaget ifrån klubbstugan. Vill man låna verktyg eller nyttja garaget så får man kontakta hamnfogden eller traktoransvarig. Verktygen och garaget är till för alla medlemmar så det är väldigt tråkigt att det blivit så här, men vi ser för tillfället ingen annan lösning.

Uppdaterad kölista

Kölistan för bryggplatser är nu uppdaterad.

« Äldre inlägg