Skoghallsådrans Båtförening

Vägen till Vänern

Årsmöte 2024

Onsdag den 13 mars kl. 18,00 har vi årsmöte i Skoghalls Folkets hus Gunnarskärssalen.

Kallelser har skickats ut till alla medlemmar brevledes.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet.

Årsmötesprotokoll kommer att läggas ut i klubbstugan from. 1 April för avhämtning.

Välkomna

Styrelsen

Turlista bryggplatser

Turordningslista för bryggplatser finns nu publicerad här.

Styrelsen & funktionärer 2023

Nu finns uppdaterade kontaktuppgifter till klubbens styrelse samt funktionärer. Har ni frågor, förslag eller funderingar tveka då inte att kontakta oss.

Vakttider / schema 2024

Vill man ha möjligheten att välja datum för sin egen vaktgång kommer schemaboken finnas tillgänglig i klubbstugan efter årets årsmöte ! Lista kommer att läggas ut i klubbstugan den 1 april och tas in den 14 april.

Som vanligt är det en vaktgång per arrende. D.v.s. en båtplats = 1 vaktgång, ett båtskjul = 1 vaktgång. En båtplats och ett båtskjul = 2 vaktgångar.

 

Starta arbetsgrupper 2024

Skoghallsådran ska starta en arbetsgrupp.

Men det krävs att vi övriga klubbmedlemmar ställer upp frivilligt när arbetsgruppen kallar till arbetsdagar.

Skoghallsådrnas båtklubb drivs  ideell där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med föreningens stadgar/regler som antagits på föreningsmöten.

 Sammanhållande i klubben är ett måste för klubben utveckling.

Du som vill delta i arbetsgruppen ska höra av dig till Tommy Rudolphi telefon 0708-288 480

Arbetsledare

Vice Hamnfogde: Serviceansvarig: Traktor/Garageansvarig

Lars-Olof Karlsson Stefan Dantanus Lars Axelsson

Tel: 070-656 83 54 Tel: 073-988 21 22 Tel: 070-864 69 62

2
Sammankallande Lars-Olov Karlsson när arbetsinsatser ska ske .

Arbete på gång

  • Reparera belysning båthus 1-4
  • Kom gärna med förslag

Att göra!

Gräs- och slyklippning skall utföras av respektive båtskjulsägare under säsongen.
Även mossfärgade dörrar och liknande bör åtgärdas under 2023.

Uthyrd klubbstuga

När klubbstugan är uthyrd så ska den som hyr INTE behöva vakta det som finns i stugan. Medlemmar äger inte tillträde under den uthyrda tiden. Detta måste respekteras!

Uthyrningstiden finns alltid anslagen på ytterdörren.
(givetvis är toalettbesök tillåtet under uthyrningstiden om så är nödvändigt)

Uppdaterad kölista

Nu finns en uppdaterad kölista för bryggplatser här.

Garaget

P.g.a. svinn och stölder har styrelsen beslutat att ta bort nyckeln till garaget ifrån klubbstugan. Vill man låna verktyg eller nyttja garaget så får man kontakta hamnfogden eller traktoransvarig. Verktygen och garaget är till för alla medlemmar så det är väldigt tråkigt att det blivit så här, men vi ser för tillfället ingen annan lösning.

Säker hamn
Läs mer om säker hamn och rabatter här.

« Äldre inlägg