Kontaktuppgifter
Skriv till oss på info@skoghallsadran.se

Styrelsen | Hamnfogde | Bryggansvarig | Traktoransvarig | Stugvärd | WebbredaktörValberedningen


Styrelse ordinarie ledamöter
Styrelsens medlemmar sitter på två (1) år.

Ordförande:
Sven Isacsson
tel: 0730 – 77 74 44
epost: sven.isacsson@gmail.com

Vice Ordförande/Sekr:
Daniel Renström
tel: 073– 057 07 77

epost: renstrom.daniel@gmail.com

Ledamot/Kassör:
Erland Rask
tel: 070 540 44 01
epost: skoghallsadran@outlook.com

Ledamot:
Tommy Rudolphi
tel: 070 – 828 84 80
epost: hamnen@skoghallsadran.se

Ledamot:
Stefan Dantanus
tel: 073 – 988 21 22
epost: styrelsen@skoghallsadran.se

Ledamot:
Lars Axelsson
tel: 070 – 864 69 62
epost: styrelsen@skoghallsadran.se

Ledamot:
Lars-Olof Karlsson
tel: 070 – 656 83 54
epost: styrelsen@skoghallsadran.se


Av styrelsen utsedda funktionärer
Funktionärer väljs varje år av styrelsen.

Hamnfogde/Bryggansvarig:
Tommy Rudolphi
tel: 070 – 828 84 80
epost: hamnen@skoghallsadran.se

Vice hamnfogde
Lars-Olof Karlsson
tel: 070 – 656 83 54
epost: styrelsen@skoghallsadran.se

Stugvärd:
Viola Turtiainen
tel: 0705-43 84 86
epost: SMS

Bryggansvarig:
Se Hamnfogde
tel:
epost: bryggan@skoghallsadran.se

Traktor- och Garageansvarig:

Lars Axelsson
tel: 070 – 864 69 62
epost: traktor@skoghallsadran.se

Larm klubbstugan:
Nichlas Edenvik
tel: 076 – 803 37 34

Webbredaktör:
Jens Jacobsson (Erland Rask)
epost: info@skoghallsadran.se


Styrelsesuppleanter
Suppleanter väljs varje år.

Kjell-Åke Sandberg
epost: kjella_54@hotmail

Ronnie Lander
epost: weiron2@gmail.com


Revisorer
Revisorer väljs på två år.

Revisor:
Carl-Henrik Ljungqvist
epost: carl-henrik.ljungqvist@storaenso.com
tel: 070-201 05 66

Revisor:
Bo-Johan Ljungqvist

epost: jl@enwa.com
tel: 070 -551 60 42

Revisorsuppleant:
Stefan Bäcklund

Epost: steve.backlund@hotmail.com
tel: 070- 660 66 46


Valberedning
Valberedningen väljs varje år.

Tord Englund

Epost:  aktivera@gmail.com
tel: 070 – 230 39 86

Ola Brundin (sammankallande)

Epost:  ola.brundin@billerud.com
tel: 0703 – 23 89 63

Helena L.Lundin

Epost: helena.lundgren@hotmail.com
tel: 070 – 273 08 98