Kontaktuppgifter
Skriv till oss på info@skoghallsadran.se

Styrelsen | Hamnfogde | Bryggansvarig | Traktoransvarig | Stugvärd | WebbredaktörValberedningen


Styrelse ordinarie ledamöter
Styrelsens medlemmar sitter på två år.

Ordförande:
Erland Rask
tel: 070 – 540 44 01
epost: styrelsen@skoghallsadran.se

Vice ordförande:
Kjell-Åke Sandberg
tel: 070 – 565 73 62
epost: styrelsen@skoghallsadran.se

Kassör:
Johnny Asp
tel: 070-683 62 13
epost: kassor@skoghallsadran.se

Ledamot:
Stefan Dantanus
tel: 073 – 988 21 22
epost: styrelsen@skoghallsadran.se

Ledamot
Jussi Vaittinen
tel: 070 – 271 14 69
epost: styrelsen@skoghallsadran.se

Ledamot:
Lars Axelsson
tel: 070 – 864 69 62
epost: styrelsen@skoghallsadran.se

Ledamot:
Lars-Olof Karlsson
tel: 070 – 656 83 54
epost: styrelsen@skoghallsadran.se


Av styrelsen utsedda funktionärer
Funktionärer väljs varje år.

Hamnfogde:
Tommy Rudolphi
tel: 070 – 828 84 80
epost: hamnen@skoghallsadran.se

Vice hamnfogde
Lars-Olof Karlsson
tel: 070 – 656 83 54
epost: styrelsen@skoghallsadran.se

Stugvärd:
Ingen  år 2020 pga. covid-19
tel:
epost: stugan@skoghallsadran.se

Bryggansvarig:
Jussi Vaittinen
tel: 070 – 271 14 69
epost: bryggan@skoghallsadran.se

Traktor- och Garageansvarig:

Lars Axelsson
tel: 070 – 864 69 62
epost: traktor@skoghallsadran.se

Larm klubbstugan:
Nichlas Edenvik
tel: 076 – 803 37 34

Webbredaktör:
Jens Jacobsson
epost: info@skoghallsadran.se


Styrelsesuppleanter
Suppleanter väljs varje år.

Daniel Renström
epost: renstrom.daniel@gmail.com

Anders Axelsson
epost: anders.axelsson@indupro.se


Revisorer
Revisorer väljs på två år.

Revisor:
Carl-Henrik Ljungqvist
epost: carl-henrik.ljungqvist@storaenso.com
tel: 54 – 51 60 96

Revisor:
Bo-Johan Ljungqvist
tel: 054 -51 60 42

Revisorsuppleant:
Stefan Bäcklund
tel: 070- 660 66 46


Valberedning
Valberedningen väljs varje år.

Jörgen Angbo (sammankallande)
tel: 070 – 550 26 74

Ola Brundin
tel: 070 – 633 38 76

Peter Claesson
tel: 070 – 597 21 71