Skoghallsådrans Båtförening

Vägen till Vänern

Författare: Jens Jacobsson (sida 1 av 5)

Säker hamn
Läs mer om säker hamn och rabatter här.

Uthyrd klubbstuga

När klubbstugan är uthyrd så ska den som hyr INTE behöva vakta det som finns i stugan. Medlemmar äger inte tillträde under den uthyrda tiden. Detta måste respekteras!

Uthyrningstiden finns alltid anslagen på ytterdörren.
(givetvis är toalettbesök tillåtet under uthyrningstiden om så är nödvändigt)

Garaget

P.g.a. svinn och stölder har styrelsen beslutat att ta bort nyckeln till garaget ifrån klubbstugan. Vill man låna verktyg eller nyttja garaget så får man kontakta hamnfogden eller traktoransvarig. Verktygen och garaget är till för alla medlemmar så det är väldigt tråkigt att det blivit så här, men vi ser för tillfället ingen annan lösning.

Styrelsen & funktionärer 2020-2021

Nu finns uppdaterade kontaktuppgifter till klubbens styrelse samt funktionärer. Har ni frågor, förslag eller funderingar tveka då inte att kontakta oss.

Vaktschema

Vill man ha möjligheten att välja datum för sin egen vaktgång kommer schemaboken finnas tillgänglig i klubbstugan mellan 20/3 och 2/4.

Som vanligt är det en vaktgång per arrende. D.v.s. en båtplats = 1 vaktgång, ett båtskjul = 1 vaktgång. En båtplats och ett båtskjul = 2 vaktgångar.

 

Elsäkerhet

Inför den stundande säsongen vill styrelsen tipsa om den här förträffliga publiceringen om elsäkerhet i såväl hamn som båt. Vi uppmanar alla medlemmar att titta igenom den här broschyren om man skall använda el i hamnen eller i båten.

Bryggnumrering

Sen en tid tillbaka har våra bryggor fått ny numrering av båtplatserna. Föreningen har uppdaterat de avtal som finns och i väntan på att kopior på dessa kan bli levererade till medlemmarna så publicerar vi här en korsreferenslista.

Turlistan för bryggplatser

Turordningslista för bryggplatser finns nu uppdaterad här.

Kölistan uppdaterad

Kölistan för båtplats är uppdaterad.
Du finner den här.

Ersättnigsvakt

Känner du nån eller är själv intresserad av att tjäna lite extra pengar i sommar?
Då kan du anmäla dig till hamnfogden eller bryggansvarig så kan de föra upp dig på listan över intresserade ersättningsvakter. Du måste vara 18år och gärna ha någon referens i hamnen. Lönen är 700kr per natt. Mer information finns på den här sidan.

« Äldre inlägg