Skoghallsådrans Båtförening

Vägen till Vänern

Sida 2 av 6

Elsäkerhet

Inför den stundande säsongen vill styrelsen tipsa om den här förträffliga publiceringen om elsäkerhet i såväl hamn som båt. Vi uppmanar alla medlemmar att titta igenom den här broschyren om man skall använda el i hamnen eller i båten.

Bryggnumrering

Sen en tid tillbaka har våra bryggor fått ny numrering av båtplatserna. Föreningen har uppdaterat de avtal som finns och i väntan på att kopior på dessa kan bli levererade till medlemmarna så publicerar vi här en korsreferenslista.

Turlistan för bryggplatser

Turordningslista för bryggplatser finns nu uppdaterad här.

Kölistan uppdaterad

Kölistan för båtplats är uppdaterad.
Du finner den här.

Ersättnigsvakt

Känner du nån eller är själv intresserad av att tjäna lite extra pengar i sommar?
Då kan du anmäla dig till hamnfogden eller bryggansvarig så kan de föra upp dig på listan över intresserade ersättningsvakter. Du måste vara 18år och gärna ha någon referens i hamnen. Lönen är 700kr per natt. Mer information finns på den här sidan.

Turlista bryggplatser

Turordningslista för bryggplatser finns nu publicerad här.

Försäljning och överlåtelse

Styrelsen vill här igenom påminna och informera om hur en försäljningen eller överlåtelse av båthus skall gå till. Allt detta för att minimera problem och missförstånd. Den här information finns även under avsnittet ”Om föreningen” i huvudmenyn.

Vid försäljning eller överlåtelse av båthus gäller följande.

  1. Säljaren skall kontakta styrelsen skriftligen om den tänkta köparens namn, adress och telefonnummer.
  2. Köparen måste vara medlem i båtföreningen.
  3. Köparens medlemsavgift skall vara betald.
  4. När ovanstående punkter är utförda skickas ett arrendeavtal till köparen för underskrift varpå den nya ägaren registreras.

En försäljning är inte giltig förrän ovanstående punkter är genomförda.
Det är säljarens ansvar att detta genomförs.

Ovanstående gäller även vid dödsfall, och då skall en kopia på vem som har tillskiftats båthuset skickas till styrelsen. Medlemskap i föreningen gäller även för den som har tillskiftats båthus vid dödsfall.

Ny menystruktur

Hemsidan har fått en lite ändrad menystruktur. Meningen är att det skall vara lättare att hitta respektive område. Avsnitten ”Medlemskap” och ”Om föreningen” har fått underkategorier för att dela upp informationen i tydligare delar.

Nyval

Valberedningen tar tacksamt emot förslag på nya ledamöter för de poster som avgår. Kontaktuppgifter till valberedningen finns här.
Här är listan på avgående ledamöter:

Kassör Johnny Asp.
Webbredaktör Jens Jacobsson.
Bryggansvarig Lennart Asmussen.
Hamnfogde Tommy Rudolphi.

Suppleant Leif Mörk.
Suppleant Anders Axelsson.

Revisor Bo-Johan Ljungqvist.
Revisorssuppleant Stefan Bäcklund.

Valberedningen Tord Englund.
Valberedningen Anders Westin.
Valberedningen Benny Eileryd.

Årsmöte 2016

Styrelsen informerar härmed om att årsmötet går av stapeln den 10 Mars kl18:00. Platsen är som vanligt klubbstugan.  Det bjuds på kaffe och bulle.

Vi vill samtidigt passa på att påminna om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

 

« Äldre inlägg Nyare inlägg »