Skoghallsådrans Båtförening

Vägen till Vänern

Författare: Erland Rask

Starta arbetsgrupper 2022

Skoghallsådran ska starta en arbetsgrupp.

Men det krävs att vi övriga klubbmedlemmar ställer upp frivilligt när arbetsgruppen kallar till arbetsdagar.

Skoghallsådrnas båtklubb drivs  ideell där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med föreningens stadgar/regler som antagits på föreningsmöten.

 Sammanhållande i klubben är måste för klubben utveckling.

Du som vill delta i arbetsgruppen ska höra av dig till Tommy Rudolphi telefon 0708-288 480

Arbetsledare

Vice Hamnfogde: Serviceansvarig: Traktor/Garageansvarig

Lars-Olof Karlsson Stefan Dantanus Lars Axelsson

Tel: 070-656 83 54 Tel: 073-988 21 22 Tel: 070-864 69 62

2
Sammankallande Lars-Olov Karlsson när arbetsinsatser ska ske .

Arbete på gång

  • Reparera flytbrygga vid kaj med nytt virke
  • Reparera fasta bryggan
  • Reparera brygga vid ramp sjösättning
  • Flytta avspärrningar kaj till dunge och sätta upp staket vid kaj
  • Bygga altantak 
  • Måla gaveln på garage
  • Svetsa sladden
  • Se över trädgårdsmöbler skrapa måla
  • Städa området tippen

Kom gärna med förslag

ÅRSMÖTE 2022 !


Plats: Skoghalls Folketshus – Biolokalen Tid: Tisdag12 april 2022 Kl 18,00

Årsmötet utfördes 2022-04-12 kl.18,00 Folkets Hus Skoghall

Årsmötesprotokoll finns i klubbstugan för avhämtning.

Styrelsen

Bevaka hemsidan och Facebook för mer information.

Att göra!

Gräs- och slyklippning skall utföras av respektive båtskjulsägare under säsongen.
Även mossfärgade dörrar och liknande bör åtgärdas under 2022.

Uppdaterad kölista

Nu finns en uppdaterad kölista för bryggplatser här.