Vill man ha möjligheten att välja datum för sin egen vaktgång kommer schemaboken finnas tillgänglig i klubbstugan efter årets årsmöte ! Lista kommer att läggas ut i klubbstugan den 1 april och tas in den 14 april.

Som vanligt är det en vaktgång per arrende. D.v.s. en båtplats = 1 vaktgång, ett båtskjul = 1 vaktgång. En båtplats och ett båtskjul = 2 vaktgångar.