Vill man ha möjligheten att välja datum för sin egen vaktgång kommer schemaboken finnas tillgänglig i klubbstugan mellan 20/3 och 2/4.

Som vanligt är det en vaktgång per arrende. D.v.s. en båtplats = 1 vaktgång, ett båtskjul = 1 vaktgång. En båtplats och ett båtskjul = 2 vaktgångar.