Turordningslista för bryggplatser finns nu publicerad här.