Skoghallsådran ska starta en arbetsgrupp.

Men det krävs att vi övriga klubbmedlemmar ställer upp frivilligt när arbetsgruppen kallar till arbetsdagar.

Skoghallsådrnas båtklubb drivs  ideell där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med föreningens stadgar/regler som antagits på föreningsmöten.

 Sammanhållande i klubben är måste för klubben utveckling.

Du som vill delta i arbetsgruppen ska höra av dig till Tommy Rudolphi telefon 0708-288 480

Arbetsledare

Vice Hamnfogde: Serviceansvarig: Traktor/Garageansvarig

Lars-Olof Karlsson Stefan Dantanus Lars Axelsson

Tel: 070-656 83 54 Tel: 073-988 21 22 Tel: 070-864 69 62

2
Sammankallande Lars-Olov Karlsson när arbetsinsatser ska ske .

Arbete på gång

  • Reparera flytbrygga vid kaj med nytt virke
  • Reparera fasta bryggan
  • Reparera brygga vid ramp sjösättning
  • Flytta avspärrningar kaj till dunge och sätta upp staket vid kaj
  • Bygga altantak 
  • Måla gaveln på garage
  • Svetsa sladden
  • Se över trädgårdsmöbler skrapa måla
  • Städa området tippen

Kom gärna med förslag