Onsdag den 13 mars kl. 18,00 har vi årsmöte i Skoghalls Folkets hus Gunnarskärssalen.

Kallelser har skickats ut till alla medlemmar brevledes.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före mötet.

Årsmötesprotokoll kommer att läggas ut i klubbstugan from. 1 April för avhämtning.

Välkomna

Styrelsen