Skoghallsådrans Båtförening

Vägen till Vänern

Kategori: Okategoriserade (sida 1 av 6)

Starta arbetsgrupper 2022

Skoghallsådran ska starta en arbetsgrupp.

Men det krävs att vi övriga klubbmedlemmar ställer upp frivilligt när arbetsgruppen kallar till arbetsdagar.

Skoghallsådrnas båtklubb drivs  ideell där medlemmarna förväntas delta aktivt i arbete och i kubbens utveckling. Detta i enlighet med föreningens stadgar/regler som antagits på föreningsmöten.

 Sammanhållande i klubben är måste för klubben utveckling.

Du som vill delta i arbetsgruppen ska höra av dig till Tommy Rudolphi telefon 0708-288 480

Arbetsledare

Vice Hamnfogde: Serviceansvarig: Traktor/Garageansvarig

Lars-Olof Karlsson Stefan Dantanus Lars Axelsson

Tel: 070-656 83 54 Tel: 073-988 21 22 Tel: 070-864 69 62

2
Sammankallande Lars-Olov Karlsson när arbetsinsatser ska ske .

Arbete på gång

  • Reparera flytbrygga vid kaj med nytt virke
  • Reparera fasta bryggan
  • Reparera brygga vid ramp sjösättning
  • Flytta avspärrningar kaj till dunge och sätta upp staket vid kaj
  • Bygga altantak 
  • Måla gaveln på garage
  • Svetsa sladden
  • Se över trädgårdsmöbler skrapa måla
  • Städa området tippen

Kom gärna med förslag

ÅRSMÖTE 2022 !


Plats: Skoghalls Folketshus – Biolokalen Tid: Tisdag12 april 2022 Kl 18,00

Årsmötet utfördes 2022-04-12 kl.18,00 Folkets Hus Skoghall

Årsmötesprotokoll finns i klubbstugan för avhämtning.

Styrelsen

Bevaka hemsidan och Facebook för mer information.

Att göra!

Gräs- och slyklippning skall utföras av respektive båtskjulsägare under säsongen.
Även mossfärgade dörrar och liknande bör åtgärdas under 2022.

Uppdaterad kölista

Nu finns en uppdaterad kölista för bryggplatser här.

Säker hamn
Läs mer om säker hamn och rabatter här.

Uthyrd klubbstuga

När klubbstugan är uthyrd så ska den som hyr INTE behöva vakta det som finns i stugan. Medlemmar äger inte tillträde under den uthyrda tiden. Detta måste respekteras!

Uthyrningstiden finns alltid anslagen på ytterdörren.
(givetvis är toalettbesök tillåtet under uthyrningstiden om så är nödvändigt)

Garaget

P.g.a. svinn och stölder har styrelsen beslutat att ta bort nyckeln till garaget ifrån klubbstugan. Vill man låna verktyg eller nyttja garaget så får man kontakta hamnfogden eller traktoransvarig. Verktygen och garaget är till för alla medlemmar så det är väldigt tråkigt att det blivit så här, men vi ser för tillfället ingen annan lösning.

Styrelsen & funktionärer 2020-2021

Nu finns uppdaterade kontaktuppgifter till klubbens styrelse samt funktionärer. Har ni frågor, förslag eller funderingar tveka då inte att kontakta oss.

Vaktschema

Vill man ha möjligheten att välja datum för sin egen vaktgång kommer schemaboken finnas tillgänglig i klubbstugan mellan 20/3 och 2/4.

Som vanligt är det en vaktgång per arrende. D.v.s. en båtplats = 1 vaktgång, ett båtskjul = 1 vaktgång. En båtplats och ett båtskjul = 2 vaktgångar.

 

« Äldre inlägg